НачалоАнестезия и реанимацияДихателни мониториКардиологияКонтакт

Дихателни монитори

GastrolyzerGastrolyzerМониториране съдържанието на водород (Н2) в издишаните газове

SmokerlyzerSmokerlyzerФамилията уреди за определяне на Въглероден оксид (СО) Smokerlyzer се използват в програми за спиране на тютюнопушенето, като показват на пушачите вредите от Въглеродния оксид, и прогресът който се постига по време на изпълнение на програмата за спиране на тютюнопушенето.
N0breathN0breathМониториране при възпаление на дихателните пътища